Van kindergebit tot klikgebit

Als gezinspraktijk biedt Kliniek Tandheelkunde
Sneek complete mondzorg voor jong en oud.
Door de vele disciplines, waaronder kindertandheelkunde,
parodontologie, esthetiek, implantologie en
tandprothetiek, heeft de kliniek maatwerkoplossingen
voor iedereen, met en zónder eigen
tanden. “We hoeven vrijwel nooit iemand door
te verwijzen.”

Lees het hele artikel.