KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg

In Kliniek Tandheelkunde Sneek staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft Kliniek Tandheelkunde Sneek zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

 

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

 

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen

 

Na afloop van een visitatie ontving onze praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan werken wij aan de verdere optimalisatie van de kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

 

Datum KNMT-visitatie
Kliniek Tandheelkunde Sneek is gevisiteerd in het jaar 2016