Klachtenregeling Kliniek Tandheelkunde Sneek
Maak een afspraak
0515 430 840
Neem contact op

Klachtenregeling van Kliniek Tandheelkunde Sneek

Wij van Kliniek Tandheelkunde Sneek doen er alles aan om u als klant tevreden te stellen. Echt kan het kan voorkomen dat u ontevreden over ons bent. In dat geval horen wij dat natuurlijk graag, zodat wij dit samen met u op kunnen lossen. Hieronder vindt u een aantal stappen die u kunt volgen bij het hebben van een klacht.

 

Praat met uw behandelende tandarts

Praat allereerst met uw behandelende tandarts. Geef specifiek aan wat de aanleiding van uw klacht is. Een goed gesprek kan hier de uitkomst bieden. Wij willen graag samen met de patiënt zoeken naar de juiste oplossing. De behandelende tandarts kan hierdoor direct kenbaar maken waarom er op bepaalde manieren is gehandeld. Mocht u er niet uitkomen met de behandelende tandarts dan kunt u altijd contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).  

  

Tandheelkundig Informatie Punt

Komt u er niet uit met uw behandelde tandarts? Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is opgericht om onafhankelijke informatie te voorzien over de juiste mondzorg. De TIP-medewerker kan met u meedenken wanneer u ontevreden bent over uw tandarts of tandartspraktijk. U kunt het TIP bereiken via www.allesoverhetgebit.nl waar u met behulp van een contactformulier vragen kunt stellen aan het Tandheelkundig Informatie Punt.

 

KNMT-klachtenregeling

Komt u er zowel met uw tandarts als TIP-medewerker niet uit? Neem dan contact op met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Het is mogelijk om een aanvraag voor klachtbemiddeling bij de KNMT-klachtenservice in te dienen. Nadat uw klachtbemiddeling is aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw tandarts op.

 

Als uw ingediende klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over uw klacht. Aan de bemiddeling en klachtbehandeling zijn geen kosten verbonden.

 

Niet nagekomen afspraken

Helaas komt het voor dat een patiënt zijn of haar gemaakte afspraak niet kan nakomen door diverse oorzaken of onverwacht oponthoud. Wanneer een patiënt na verloop van tijd niet komt opdagen brengt Kliniek Tandheelkunde Sneek de niet nagekomen afspraak in regeling. Op Nietnagekomenafspraak.nl kunt u meer informatie vinden over deze regeling.

 

Tandarts tarieven  

Heeft u vragen over de tarieven? Kijk hier voor meer informatie over kosten van verschillende behandelingen.