Klachtenregeling Kliniek Tandheelkunde Sneek
Maak een afspraak
0515 430 840
Neem contact op

Klachtenregeling van Kliniek Tandheelkunde Sneek

Wij hopen dat u tevreden bent over Kliniek Tandheelkunde Sneek en daar doen wij alles aan. Het kan voorkomen dat u ontevreden over ons bent. In dat geval horen wij dat natuurlijk graag, zodat wij dit samen met u op kunnen lossen. Hieronder vindt u een aantal stappen die u kunt ondernemen bij het hebben van een klacht.

 

Praat met uw behandelende tandarts

Praat allereerst met uw behandelende tandarts. Geef duidelijk aan wat de aanleiding van uw klacht is. Een goed gesprek kan hier het oplossende middel zijn. Wij willen graag samen met de patiënt zoeken naar de juiste oplossing. De praktijk of behandelende tandarts kan dan ook direct kenbaar maken waarom er op bepaalde manieren is gehandeld. Mocht u er niet uitkomen met de behandelende tandarts dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).  

Tandheelkundig Informatie Punt

Komt u er niet uit met uw behandelde tandarts? Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is opgericht om onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. De TIP-medewerker kan met u meedenken wanneer u ontevreden bent over uw tandarts of tandartspraktijk. U kunt het TIP bereiken via www.allesoverhetgebit.nl waar u via het contactformulier vragen kunt stellen aan het Tandheelkundig Informatie Punt.

 

KNMT-klachtenregeling

Komt u er zowel met uw tandarts als TIP-medewerker niet uit? Neem dan contact op met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). U kunt een aanvraag voor klachtbemiddeling bij de KNMT-klachtenservice indienen. Nadat uw klachtbemiddeling is aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als de tandarts op.

 

Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht. Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling. 

 

Niet nagekomen afspraken

Helaas komt het voor dat een patiënt zijn of haar gemaakte afspraak niet kan nakomen door verschillende oorzaken of onverwacht oponthoud. Wanneer een patiënt na verloop van tijd niet komt opdagen brengt Kliniek Tandheelkunde Sneek de niet nagekomen afspraak in regeling. Op Nietnagekomenafspraak.nl kunt u informatie vinden over deze regeling.

 

Tandarts tarieven  

Heeft u vragen over tarieven? Kijk hier voor meer informatie over kosten van verschillende behandelingen.