Klachtenregeling Kliniek Tandheelkunde Sneek
Maak een afspraak
0515 430 840
Neem contact op

Klachtenregeling van Kliniek Tandheelkunde Sneek

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Toch kan het voorkomen dat er een meningsverschil ontstaat doordat u vindt dat onze Kliniek of de behandelende tandarts u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Ook kunnen er over financiën van een behandeling soms meningsverschillen ontstaan. Wellicht bent u het niet eens met de rekening of heeft u een probleem met de declaratie ervan. Wanneer u een klacht heeft over Kliniek Tandheelkunde Sneek, zijn er een aantal stappen die u kunt ondernemen.

Praat met uw behandelende tandarts

Het is belangrijk dat u eerst over het meningsverschil gaat praten met uw behandelende tandarts van Kliniek Tandheelkunde Sneek. Een gesprek lost vaak al veel op, door goed en duidelijk aan te geven waar uw klacht ligt. De praktijk of behandelende tandarts kan dan ook direct kenbaar maken waarom er op bepaalde manieren is gehandeld. Wij vinden het als Kliniek erg belangrijk om te weten of er problemen of klachten zijn bij onze patiënten. Wij willen graag samen met onze patiënten zoeken naar een passende oplossing wanneer er problemen zijn. Wanneer Kliniek Tandheelkunde Sneek en u, de patiënt, er niet gezamenlijk uit kunnen komen dan kunt u met uw klacht terecht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Kliniek Tandheelkunde Sneek is bij het KNMT aangesloten. 

Tandheelkundig Informatie Punt

Wanneer u moeite heeft om een gesprek aan te gaan met Kliniek Tandheelkunde Sneek, kunt u er voor kiezen om uw klacht eerst met een onafhankelijke partij te bespreken. Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) Is opgericht door het KNMT en denkt graag met u mee over hoe u het beste het gesprek aan kunt gaan met uw tandarts. De medewerkers van het TIP kunnen u handige tips en handvatten geven zodat u voorbereid en duidelijk kenbaar kunt maken hoe uw klacht is ontstaan. U kunt het TIP bereiken via www.allesoverhetgebit.nl waar u via het contactformulier vragen kunt stellen aan het Tandheelkundig Informatie Punt.

KNMT-klachtenregeling

Wanneer wij samen met u niet tot een geschikte oplossing kunnen komen kunt u online of per brief uw klacht aan het KNMT voorleggen. Maak hierbij gebruik van het KNMT-klachtformulier.

Nadat u een klacht heeft ingediend, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de zorgaanbieder/tandarts op om te bemiddelen. Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht. Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling. 

Niet nagekomen afspraken

Helaas komt het voor dat een patiënt zijn of haar gemaakte afspraak niet kan nakomen door verschillende oorzaken of onverwacht oponthoud. Wanneer een patiënt na verloop van tijd niet komt opdagen brengt Kliniek Tandheelkunde Sneek de niet nagekomen afspraak in regeling. Op Nietnagekomenafspraak.nl kunt u informatie vinden over deze regeling.

Tandarts tarieven  

Heeft u vragen over tarieven? Kijk hier voor meer informatie over kosten van verschillende behandelingen.