Het coronavirus houdt ons allen bezig!

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Wat betekent dit voor de tandarts en de mondhygiënist?

 

De regering heeft besloten de genomen maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, te verlengen tot en met 28 april. Op dit moment is het echter nog onduidelijk of deze maatregelen ook gelden voor de mondzorg. Wij willen echter graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen om verspreiding van het coronavirus te beperken.

Dit betekent dat wij tot 20 april in principe uitsluitend bereikbaar zijn voor spoedklachten en semi-spoedklachten.

 

Wat is spoed?

Onder spoed wordt verstaan:

 

  • Trauma
  • Nabloeding na een behandeling
  • Acute, heftige pijn
  • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen

 

In geval van ernstige pijnklachten, nabloeding en/of ongeval kunt u ons bereiken via 0515 430 840.

 

In deze uitzonderlijke tijd danken wij u bij voorbaat voor uw begrip.

 

Drs. Frank Post - Tandarts - Implantoloog

 

Kliniek Tandheelkunde Sneek

Simmerdyk 14B  8601 ZP Sneek  0515-430 840